Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prawo & Podatki
14 grudnia, 9.00-15.30

Blok I (9.00-12.30)

Jak odnaleźć się od stycznia 2022 roku w nowej rzeczywistości prawnej i podatkowej?

9.05-9.50 – Nowe formy prawne prowadzenia działalności (M. Jabłońska, J. Nykiel, A. Lorenz)a) Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – pierwsze wnioski po wejściu w życie przepisówb) Fundacja rodzinna –nowa forma prawna w polskim systemie prawnym:• Jakie fundacja rodzinna będzie dawać możliwości?• Dla kogo fundacja rodzinna będzie ciekawym rozwiązaniem?
9.50-10.00 – Przerwa
10.00-11.30 – W jakiej formie prowadzić działalność w obecnym otoczeniu podatkowo-prawnym? (M. Frukacz, N. Kamińska-Kubiak, M. Bilicka)a) Identyfikacja kryteriów, którymi przedsiębiorcy powinni kierować się wybierając formę prowadzenia biznesu.b) Przegląd dostępnych obecnie form prawnych prowadzenia biznesu w Polsce i ich ocena pod kątem zidentyfikowanych kryteriów biznesowych, prawnych i podatkowych.c) Struktury hybrydowe i ich efektywność w kontekście nowych regulacji prawa podatkowego.
11.30-11.40 – Przerwa
11.40-12.30 – Elektronizacja podstawowych obowiązków korporacyjnych (J. Nykiel, Ł. Wojdanowicz)a) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych po zmianach w ustawie - rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia, poszerzenie uprawnień kontrolnych Ministra Finansów, kto i kiedy sprawdzi poprawność danych zamieszczonych w CRBR?b) Doręczenia elektroniczne – nowy obowiązek dla spółek w 2022 r. c) Elektroniczne postępowanie przed KRS – praktyczne wskazówki dotyczące składania wniosków do KRS, na podstawie dotychczasowych doświadczeńd) Składanie i podpisywanie sprawozdań finansowych – zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych i porady praktyczne dotyczące zatwierdzania i składania dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych
12.30-13.00 – Przerwa
Blok II (13.00-15.30)

Z jakich form wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy w 2022 roku?

13.00-14.00 – Ryczał estoński 2.0 – opodatkowanie ryczałtem jako alternatywna i atrakcyjna formuła opodatkowania dochodów (N. Kamińska-Kubiak, J. Lechna) a) Czym jest ryczałt estoński, ile wyniesie efektywne opodatkowanie w ryczałcie i kiedy trzeba będzie go zapłacić?b) Kto będzie mógł skorzystać z ryczałtu od 2022 r. i czy warto zmienić formę prawną?c) Estoński CIT a inne ulgi podatkowe – co lepiej wybrać?d) Ryczałt a działania reorganizacyjne – na co należy uważać?
14.00-14.05 – Przerwa
14.05-15.30 – Z jakich ulg na innowacje i produkcję mogą skorzystać przedsiębiorcy? (M. Rodak)a) Ulga na prototyp, czyli wsparcie na nowe produktyb) Ulga na robotyzację, czyli pomoc dla inwestujących w roboty przemysłowec) Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracownikówd) Ulga na działalność badawczo-rozwojową, czyli B+Re) IP-Box, czyli ulga na działalność innowacyjną