Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

10 stycznia (wtorek)

WYZWANIA PRAWNE

9.00-9.50 Jaką formę prawną wybrać dla biznesu w 2023 roku? (Magdalena Bilicka, Natalia Kamińska-Kubiak)Otoczenie prawno-podatkowe funkcjonowania firm nieustannie się zmienia. Rok 2023 przyniesie kolejne zmiany, które mogą skłonić do rozważań nad formą prawną prowadzonej działalności. Co warto mieć na uwadze przy analizie najwłaściwszej dla siebie formy prawnej?a) Wybór formy prawnej z perspektywy osiągnięcia oczekiwanych celów takich jak:• zabezpieczenie majątku właścicieli oraz samej spółki• adekwatne do prowadzonego biznesu opodatkowanie dochodów• elastyczność transferów środków ze spółki na rzecz właścicieli i odwrotnie• elastyczność pod kątem planowanych zmian własnościowych (np. sukcesja, sprzedaż biznesu, wejście nowego inwestora)b) Sygnały, które mogą świadczyć o potrzebie rozważenia zmiany formy prawnejc) Sposoby zmiany formy prawnej – praktyczny przegląd możliwych rozwiązań, ich zalet i wad• przekształcenie• aport• nowa spółka
10.00-10.40 Sankcje na Rosję - o czym firmy muszą pamiętać? (Justyna Nykiel, Łukasz Wojdanowicz)Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała twardą reakcję prawodawcy unijnego oraz polskiego, która prowadzić ma do ograniczenia zdolności Kremla do finansowania wojny. Szereg unijnych oraz polskich regulacji sankcyjnych skierowany jest do prywatnych przedsiębiorców. Celem uniknięcia wysokich kar za naruszenie sankcji, powinni oni rozważyć w 2023 roku wprowadzenie u siebie procedur, umożliwiających należytą weryfikację kontrahentów i dostarczanych im towarów i technologii, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka złamania zakazów sankcyjnych.• Czego dotyczą sankcje nałożone na Rosję, a także jakie są kary za naruszenie przepisów sankcyjnych?• Unijna oraz polska lista sankcyjna – w jaki sposób weryfikować kontrahentów, aby uniknąć naruszenia sankcji?• Towary i technologie podwójnego zastosowania – w jaki sposób zabezpieczyć się prawnie przed „niewłaściwym” wykorzystaniem oferowanych towarów lub technologii?• Najnowsze zmiany w przedmiocie sankcji nałożonych na Rosję, a także co nowego przyniesie rok 2023 w zakresie sankcji?
10.45-11.35 Zmiany w prawie pracy - co muszą wiedzieć firmy? (Jolanta Zarzecka-Sawicka)Nowy Rok, to dwie wielkie nowelizacje Kodeksu pracy: pierwsza nowelizacja ustala dokładne zasady wprowadzenia i funkcjonowania pracy zdalnej oraz umożliwienie pracodawcom przeprowadzania prewencyjnej i wyrywkowej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Druga wielka nowelizacja (nadal na etapie prac Rządu) ma na celu implementację dwóch ważnych Dyrektyw Parlamentu i Rady UE: Dyrektywy UE 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. Transparency Directive) oraz Dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. Work-Life Balance Directive). Termin wdrożenia obu Dyrektyw minął 1 sierpnia 2022. Można zatem oczekiwać, że także wdrożenie obu Dyrektyw stanie się faktem najpóźniej w 2023 r. Jak te wszystkie planowane zmiany wpłyną na firmy?
11.45-12.25 Największa reforma KSH – jak wpłynie na firmy? (Justyna Nykiel, Magdalena Bilicka)Końcówka 2022 roku przyniosła duże zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Nowe przepisy mają istotny wpływ na funkcjonowanie grup spółek oraz zasady zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi. Jakie wyzwania niesie reforma KSH?• Reforma KSH – co się zmieniło?• Prawo holdingowe – czym są grupy spółek i kto powinien z nich skorzystać?• Nowe obowiązki rady nadzorczej – o czym trzeba pamiętać?• Nowe obowiązki zarządu – o czym powinni wiedzieć członkowie zarządu?• Biznesowa ocena sytuacji, tzw. Business judgement rule – na czym to polega?
12.30-13.00 e-Doręczenia - co trzeba o nich wiedzieć w 2023 roku? (Justyna Nykiel)Przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, regulują zasady przepływu korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi (w szczególności sądy i urzędy) a innymi podmiotami, w tym także przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do CEiDG oraz spółkami prawa handlowego. Podmioty te będą zobowiązane do posiadania i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, a także wyznaczenia administratora skrzynki do doręczeń. Choć termin wejścia w życie tych przepisów nie jest jeszcze znany, to już teraz warto dowiedzieć się więcej o planowanych zmianach.

TRENDY ROZWOJOWE

13.00-13.40 Fundacja Rodzinna - jakie możliwości daje firmom rodzinnym ta nowa forma prawna? (Maja Jabłońska, Natalia Kamińska-Kubiak)W Polsce już od 2023 r. będzie można zakładać fundacje rodzinne. Pozwoli to m.in. ochronić majątek i zatrzymać go w jednych rękach. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu i kto może z niego skorzystać?• Jakie fundacja rodzinna będzie dawać możliwości?• Dla kogo fundacja rodzinna będzie ciekawym rozwiązaniem?
13.40-14.10 Czy wysoka niepewność i perturbacje rynkowe to dobry czas na sprzedaż firmy lub przejęcia? (Mateusz Biegajło)Rok 2023 może okazać się niezwykle trudny dla polskiej gospodarki i firm działających w naszym kraju. Jednak czy ten trudny czas może okazać się też szansą na rozwój? Czy w tak niepewnym czasie warto myśleć o sprzedaży firmy lub zakupie biznesu?• Omówienie sytuacji na rynku transakcyjnym• Wyceny transakcyjne• Omówienie procesu sprzedaży/zakupu biznesu
14.10-15.00 Szukasz dodatkowych środków na działalność gospodarczą? Możesz je mieć na wyciągnięcie ręki - w 2023 roku nie zapomnij o ulgach podatkowych (Michał Rodak)Szukając oszczędności warto skupić się na działaniach, które są podejmowane w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jak się okazuje, wiele z tych działań może zostać objętych jedną albo kilkoma ulgami podatkowymi. Wchodząc w nowy rok podatkowy warto sprawdzić, z których ulg możemy skorzystać, a w konsekwencji zaoszczędzić na płaconym podatku. Na jakie ulgi warto zwrócić uwagę?• Ulga na prototyp, czyli wsparcie na nowe produkty• Ulga na robotyzację, czyli pomoc dla inwestujących w roboty przemysłowe• Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników• Ulga na działalność badawczo-rozwojową, czyli B+R• IP-Box, czyli ulga na działalność innowacyjną• Ulga na ekspansję, czyli odliczenie wydatków na marketing
15.00-15.20 Fundusze z UE dla przedsiębiorstw w 2023 - na co mogą liczyć firmy w Polsce? (Agnieszka Wykrzykowska)
15.20-15.40 Fundusze z KPO - przygotuj się już teraz (Agnieszka Wykrzykowska)
15.40-16.00 Fundusze dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku brexit (Agnieszka Wykrzykowska)