Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

11 stycznia (środa)

WYZWANIA PODATKOWE

9.00-9.30 Ceny Transferowe na 2023 - o czym trzeba pamiętać? (Krystyna Szydłowska)Ceny transferowe to w dalszym ciągu jedno z kluczowych zagadnień podatkowych w firmach, które prowadzą transakcje z podmiotami powiązanymi. Mimo szeregu uproszczeń w zakresie cen transferowych wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu, spełnienie wszystkich wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych może stanowić wyzwanie. Dlatego warto już teraz zapoznać się ze zmianami w tym obszarze i optymalnie zaplanować niezbędne działania. Podczas wystąpienia wskażemy także aktualne zagadnienia praktyczne, co pozwoli uczestnikom przygotować się do efektywnego zarządzenia ryzykiem cen transferowych.• Zmiany w przepisach o cenach transferowych• Jak zaplanować dokumentowanie i sprawozdawczość cen transferowych? - terminy w 2023 r.• Wybrane zagadnienia praktyczne
09.40-10.20 Kontrola podatkowa i karno-skarbowa w 2023 - praktyczne wskazówki jak zarządzać procesem kontroli (Paweł Kaczmarek, Elżbieta Ślusarczyk)
10.30-11.00 Przygotuj się na wprowadzenie KSeF - masz na to cały 2023 rok (Elżbieta Ślusarczyk, Łukasz Kacprzyk)Zgodnie z projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur wszyscy podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju będą obowiązani od 1 stycznia 2024 r. na wystawianie faktur w KSeF. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych oparte będzie co do zasady na obecnie obowiązującym fakultatywnym KSeF, który zostanie jednak rozbudowany i odpowiednio dostosowany. Podatnicy będą mieć zatem cały 2023 r., aby w sposób prawidłowy wywiązać się z nowych obowiązków związanych z obligatoryjnym e-fakturowaniem. Jak się właściwie przygotować do tego obowiązku?
11.10-11.40 Podatek u źródła - nowa dyrektywa: obowiązki w 2023 roku przy wypłacie dywidend i innych należności na rzecz podmiotów - przygotuj się na zmiany (Jacek Lechna)Na przestrzeni ostatnich lat podatek u źródła stał się jednym z najczęściej omawianych zagadnień podatkowych. Jednocześnie ze względu na zmiany w polskich przepisach pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących zasad rozliczenia tego podatku. Na horyzoncie widać kolejne zmiany, wynikające tym razem z Dyrektywy dotyczącej tzw. shell companies, które mogą znacząco wpłynąć na kwestie dotyczące podatku u źródła, w tym zasad korzystania z preferencji podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza dywidend. Co firmy powinny wiedzieć o podatku od dywidend i co się może zmienić w najbliższym czasie?• Zasady stosowania zwolnień i obniżonych stawek podatku u źródła• Obecne podejście organów podatkowych względem podatku u źródła• Dyrektywa dotycząca shell companies a podatek u źródła
11.50-12.30 Jakie wyzwania czekają podatkowe grupy kapitałowe w 2023 roku? (Szymon Konieczny, Marcin Szuflak)Polski Ład wprowadził szereg zmian związanych z funkcjonowaniem grup kapitałowych, które w sposób znaczący wpłynęły na rozliczenia w zakresie podatku dochodowego spółek. Kolejne zmiany przepisów Ustawy CIT mające wejść w życie 1 stycznia 2023 r. ponownie istotnie zmieniają zasady opodatkowania grup kapitałowych, w znacznym stopniu korygując zasady wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Jakie szanse i wyzwania stają przed firmami w 2023 w zakresie podatku dochodowego po wprowadzeniu tych zmian?• Podatkowe grupy kapitałowe – instrument stosunkowo rzadko wykorzystywany, który może zyskać na popularności wśród grup kapitałowych ze względu na wprowadzone złagodzenie warunków jego funkcjonowania i możliwość efektywnego zarządzania wynikami podatkowymi w ramach grupy kapitałowej.• Podatek minimalny – kto, kiedy i ile będzie musiał zapłacić i dlaczego nie tylko wielkie koncerny?• Polska Spółka Holdingowa – ciekawe rozwiązanie inspirowane regulacjami obowiązującymi w innych krajach UE pozwalające na zwolnienie z opodatkowania CIT sprzedaży udziałów/akcji.
12.40-13.10 Zmiany w dokumentowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych - najważniejsze informacje (Paweł Kaczmarek, Hubert Kuć)

TRENDY PODATKOWE

13.30-14.20 Nie daj się zaskoczyć, unikaj ryzyka - procedury podatkowe na Nowy Rok (Łukasz Kempa, Jacek Lechna)• Po co nam procedury / podstawy prawne• Co powinny zawierać procedury• VAT, WHT, MDR, ogólna należyta staranność• Polski Ład poukładany, czyli procedura CIT• Ramy wewnętrznego nadzoru / Strategia podatkowa i publikowanie informacji o niej
14.30-15.10 Podatkowa Grupa VAT jako bodziec do pobudzenia oraz wzmocnienia inwestycji i rozwoju – aspekty praktyczne (Marta Koniewska)W 2023 r. w polskim porządku prawnym zacznie funkcjonować grupa VAT. Grupę VAT będą mogli utworzyć polscy podatnicy VAT, którzy spełnia określone, dość wyśrubowane kryteria dotyczące odpowiedniego powiązania finansowego, ekonomicznego i organizacyjnego. Transakcje realizowane pomiędzy członkami grupy VAT będą co do zasady neutralne na gruncie podatku VAT – sprzedaż i zakupy między nimi będą wyłączone z opodatkowania VAT, a opodatkowaniu będą podlegały jedynie te czynności, które będą realizowane z podmiotami spoza grupy VAT.Jakkolwiek powyższe rozwiązania brzmią ciekawie i mogą wiązać się z istotnymi korzyściami finansowymi w postaci np. poprawy płynności, to jednak należy mieć na uwadze również pewne zagrożenia jakie niesie ze sobą członkostwo w grupie VAT. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?
15.20-16.20 Myślisz o wejściu w estoński? Dobry pomysł – poznaj alternatywny i dla wielu efektywny model opodatkowania i zarządzaj wątpliwościami (Natalia Kamińska-Kubiak, Jacek Lechna)Ryczałt estoński to wciąż mało popularna formuła opodatkowania dochodów, mimo że dla wielu firm może okazać się naprawdę atrakcyjnym rozwiązaniem. Zmiany planowane od 1 stycznia 2023 roku mogą jeszcze bardziej uatrakcyjnić to rozwiązanie. Co trzeba wiedzieć w 2023 roku o tzw. Estońskim CIT?• Dla kogo ryczałt estoński jest dobrym rozwiązaniem?• Dla kogo nie jest to rozwiązanie dedykowane?• Jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia 2023 r.?• Od kiedy i jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć korzystanie z ryczałtu i się w nim utrzymać?