Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 stycznia (czwartek)

WYZWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI

9.00-9.30 Wpływ sytuacji makroekonomicznej na sprawozdawczość finansową (Agnieszka Mydlak)
9.40-10.40 Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju - co muszą wiedzieć firmy? (Paweł Zaczyński, Maja Jabłońska)
10.40-11.30 Z jakimi problemami mogą borykać się spółki na ryczałcie estońskim przy zamykaniu swoich sprawozdań finansowych? (Natalia Kamińska-Kubiak)
• Jakie obowiązki nakładają na spółki przepisy?
• Jak podejście w praktyce prezentuje Ministerstwo Finansów?• Z jakimi wątpliwościami mamy do czynienia najczęściej przy sprawozdaniach spółek ryczałtowych oraz kalkulacji podatku ryczałtowego i od dywidendy?

WYZWANIA KADROWE

12.00-12.40 Dyrektywa work life balance (Monika Smulewicz)
12.50-13.20 Dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy (Monika Rosa)
Wraz z wprowadzeniem dyrektywy UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy do polskiego porządku prawnego pracodawców czekają poważne zmiany. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzi szereg nowych obowiązków dla pracodawców i uprawnień dla pracowników. W jakich obszarach firmy czekają zmiany?
• Umowa o pracę na okres próbny • Umowa na czas określony• Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców• Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy• Szkolenia• Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia
13.30-14.30 Aktywności UODO w 2022 r. (kary administracyjne, orzeczenia WSA/NSA) i ich wpływ na działania firm w 2023 roku (Kacper Rączkowiak)Aktywność Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie maleje. Jednakże o ile poglądy prezentowane przez UODO nie ulegają zmianie, to możemy zaobserwować pewne różnice interpretacyjne w orzecznictwie sądów. Wystąpienie dotyczyć będzie kar administracyjnych i decyzjach UODO, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Przedstawione także zostaną najważniejsze stanowiska, czy też odstępstwa od dotychczasowych praktyk, której pojawiły się w orzecznictwie i które z całą pewnością będą miały wpływ na administratorów danych osobowych podczas ich aktywności w roku 2023.
14.30-15.00 Ustawa o sygnalistach, a przetwarzanie danych osobowych (Kacper Rączkowiak)Dyrektywa o sygnalistach miała uregulować proces zgłaszania nieprawidłowości. Unijna dyrektywa, w odróżnieniu od rozporządzenia, które ma zasięg ogólny, wiąże państwa członkowskie w odniesieniu do rezultatu. Rezultat ten ma być osiągnięty przez dany kraj poprzez swobodnym wybór środków i formy, tj. za pomocą ustawodawstwa krajowego. Ustawa o sygnalistach jest wprowadzana ze sporym opóźnieniem i sprawia pewne problemy legislacyjne. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie obecny kształt ustawy, odstępstwa od dyrektywy i dalsze kroki związane z wejściem w życie nowych przepisów. Porozmawiamy także o ochronie danych osobowych podczas obsługi sygnalistów.