Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 stycznia (czwartek)

BLOK V

Wyzwania sprawozdawczości

09.00-09.50 – Sprawozdanie finansowe za 2022 - o czym trzeba pamiętać? (A. Michalak)
10.00-10.30 – Wpływ sytuacji makroekonomicznej na sprawozdawczość finansową ( ? )
10.40-11.40 – Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju - co muszą wiedzieć firmy? (P. Zaczyński, M. Jabłońska)
11.50-12.30 – Z jakimi problemami mogą borykać się spółki na ryczałcie estońskim przy zamykaniu swoich sprawozdań finansowych? (N. Kamińska-Kubiak)

BLOK VI

Wyzwania kadrowe

13.00-13.40 – Dyrektywa work life balance (M. Smulewicz)
13.50-14.20 – Dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy (M. Rosa)
14.30-15.30 –Aktywności UODO w 2022 r. (kary administracyjne, orzeczenia WSA/NSA) i ich wpływ na działania firm w 2023 roku (K. Rączkowiak)
15.30-16.00 –Ustawa o sygnalistach, a przetwarzanie danych osobowych (K. Rączkowiak)