Skip to content Skip to footer

10 stycznia (wtorek)

WYZWANIA PRAWNE

9.00-9.50 Jaką formę prawną wybrać dla biznesu w 2023 roku? (Magdalena Bilicka, Natalia Kamińska-Kubiak)Otoczenie prawno-podatkowe funkcjonowania firm nieustannie się zmienia. Rok 2023 przyniesie kolejne zmiany, które mogą skłonić do rozważań nad formą prawną prowadzonej działalności. Co warto mieć na uwadze przy analizie najwłaściwszej dla siebie formy prawnej?a) Wybór formy prawnej z perspektywy osiągnięcia oczekiwanych celów takich jak:• zabezpieczenie majątku właścicieli oraz samej spółki• adekwatne do prowadzonego biznesu opodatkowanie dochodów• elastyczność transferów środków ze spółki na rzecz właścicieli i odwrotnie• elastyczność pod kątem planowanych zmian własnościowych (np. sukcesja, sprzedaż biznesu, wejście nowego inwestora)b) Sygnały, które mogą świadczyć o potrzebie rozważenia zmiany formy prawnejc) Sposoby zmiany formy prawnej – praktyczny przegląd możliwych rozwiązań, ich zalet i wad• przekształcenie• aport• nowa spółka
10.00-10.40 Sankcje na Rosję - o czym firmy muszą pamiętać? (Justyna Nykiel, Łukasz Wojdanowicz)Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała twardą reakcję prawodawcy unijnego oraz polskiego, która prowadzić ma do ograniczenia zdolności Kremla do finansowania wojny. Szereg unijnych oraz polskich regulacji sankcyjnych skierowany jest do prywatnych przedsiębiorców. Celem uniknięcia wysokich kar za naruszenie sankcji, powinni oni rozważyć w 2023 roku wprowadzenie u siebie procedur, umożliwiających należytą weryfikację kontrahentów i dostarczanych im towarów i technologii, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka złamania zakazów sankcyjnych.• Czego dotyczą sankcje nałożone na Rosję, a także jakie są kary za naruszenie przepisów sankcyjnych?• Unijna oraz polska lista sankcyjna – w jaki sposób weryfikować kontrahentów, aby uniknąć naruszenia sankcji?• Towary i technologie podwójnego zastosowania – w jaki sposób zabezpieczyć się prawnie przed „niewłaściwym” wykorzystaniem oferowanych towarów lub technologii?• Najnowsze zmiany w przedmiocie sankcji nałożonych na Rosję, a także co nowego przyniesie rok 2023 w zakresie sankcji?
10.45-11.35 Zmiany w prawie pracy - co muszą wiedzieć firmy? (Jolanta Zarzecka-Sawicka)Nowy Rok, to dwie wielkie nowelizacje Kodeksu pracy: pierwsza nowelizacja ustala dokładne zasady wprowadzenia i funkcjonowania pracy zdalnej oraz umożliwienie pracodawcom przeprowadzania prewencyjnej i wyrywkowej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Druga wielka nowelizacja (nadal na etapie prac Rządu) ma na celu implementację dwóch ważnych Dyrektyw Parlamentu i Rady UE: Dyrektywy UE 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. Transparency Directive) oraz Dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. Work-Life Balance Directive). Termin wdrożenia obu Dyrektyw minął 1 sierpnia 2022. Można zatem oczekiwać, że także wdrożenie obu Dyrektyw stanie się faktem najpóźniej w 2023 r. Jak te wszystkie planowane zmiany wpłyną na firmy?
11.45-12.25 Największa reforma KSH – jak wpłynie na firmy? (Justyna Nykiel, Magdalena Bilicka)Końcówka 2022 roku przyniosła duże zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Nowe przepisy mają istotny wpływ na funkcjonowanie grup spółek oraz zasady zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi. Jakie wyzwania niesie reforma KSH?• Reforma KSH – co się zmieniło?• Prawo holdingowe – czym są grupy spółek i kto powinien z nich skorzystać?• Nowe obowiązki rady nadzorczej – o czym trzeba pamiętać?• Nowe obowiązki zarządu – o czym powinni wiedzieć członkowie zarządu?• Biznesowa ocena sytuacji, tzw. Business judgement rule – na czym to polega?
12.30-13.00 e-Doręczenia - co trzeba o nich wiedzieć w 2023 roku? (Justyna Nykiel)Przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, regulują zasady przepływu korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi (w szczególności sądy i urzędy) a innymi podmiotami, w tym także przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do CEiDG oraz spółkami prawa handlowego. Podmioty te będą zobowiązane do posiadania i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, a także wyznaczenia administratora skrzynki do doręczeń. Choć termin wejścia w życie tych przepisów nie jest jeszcze znany, to już teraz warto dowiedzieć się więcej o planowanych zmianach.

TRENDY ROZWOJOWE

13.00-13.40 Fundacja Rodzinna - jakie możliwości daje firmom rodzinnym ta nowa forma prawna? (Maja Jabłońska, Natalia Kamińska-Kubiak)W Polsce już od 2023 r. będzie można zakładać fundacje rodzinne. Pozwoli to m.in. ochronić majątek i zatrzymać go w jednych rękach. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu i kto może z niego skorzystać?• Jakie fundacja rodzinna będzie dawać możliwości?• Dla kogo fundacja rodzinna będzie ciekawym rozwiązaniem?
13.40-14.10 Czy wysoka niepewność i perturbacje rynkowe to dobry czas na sprzedaż firmy lub przejęcia? (Mateusz Biegajło)Rok 2023 może okazać się niezwykle trudny dla polskiej gospodarki i firm działających w naszym kraju. Jednak czy ten trudny czas może okazać się też szansą na rozwój? Czy w tak niepewnym czasie warto myśleć o sprzedaży firmy lub zakupie biznesu?• Omówienie sytuacji na rynku transakcyjnym• Wyceny transakcyjne• Omówienie procesu sprzedaży/zakupu biznesu
14.10-15.00 Szukasz dodatkowych środków na działalność gospodarczą? Możesz je mieć na wyciągnięcie ręki - w 2023 roku nie zapomnij o ulgach podatkowych (Michał Rodak)Szukając oszczędności warto skupić się na działaniach, które są podejmowane w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jak się okazuje, wiele z tych działań może zostać objętych jedną albo kilkoma ulgami podatkowymi. Wchodząc w nowy rok podatkowy warto sprawdzić, z których ulg możemy skorzystać, a w konsekwencji zaoszczędzić na płaconym podatku. Na jakie ulgi warto zwrócić uwagę?• Ulga na prototyp, czyli wsparcie na nowe produkty• Ulga na robotyzację, czyli pomoc dla inwestujących w roboty przemysłowe• Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników• Ulga na działalność badawczo-rozwojową, czyli B+R• IP-Box, czyli ulga na działalność innowacyjną• Ulga na ekspansję, czyli odliczenie wydatków na marketing
15.00-15.20 Fundusze z UE dla przedsiębiorstw w 2023 - na co mogą liczyć firmy w Polsce? (Agnieszka Wykrzykowska)
15.20-15.40 Fundusze z KPO - przygotuj się już teraz (Agnieszka Wykrzykowska)
15.40-16.00 Fundusze dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku brexit (Agnieszka Wykrzykowska)

11 stycznia (środa)

WYZWANIA PODATKOWE

9.00-9.30 Ceny Transferowe na 2023 - o czym trzeba pamiętać? (Krystyna Szydłowska)Ceny transferowe to w dalszym ciągu jedno z kluczowych zagadnień podatkowych w firmach, które prowadzą transakcje z podmiotami powiązanymi. Mimo szeregu uproszczeń w zakresie cen transferowych wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu, spełnienie wszystkich wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych może stanowić wyzwanie. Dlatego warto już teraz zapoznać się ze zmianami w tym obszarze i optymalnie zaplanować niezbędne działania. Podczas wystąpienia wskażemy także aktualne zagadnienia praktyczne, co pozwoli uczestnikom przygotować się do efektywnego zarządzenia ryzykiem cen transferowych.• Zmiany w przepisach o cenach transferowych• Jak zaplanować dokumentowanie i sprawozdawczość cen transferowych? - terminy w 2023 r.• Wybrane zagadnienia praktyczne
09.40-10.20 Kontrola podatkowa i karno-skarbowa w 2023 - praktyczne wskazówki jak zarządzać procesem kontroli (Paweł Kaczmarek, Elżbieta Ślusarczyk)
10.30-11.00 Przygotuj się na wprowadzenie KSeF - masz na to cały 2023 rok (Elżbieta Ślusarczyk, Łukasz Kacprzyk)Zgodnie z projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur wszyscy podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju będą obowiązani od 1 stycznia 2024 r. na wystawianie faktur w KSeF. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych oparte będzie co do zasady na obecnie obowiązującym fakultatywnym KSeF, który zostanie jednak rozbudowany i odpowiednio dostosowany. Podatnicy będą mieć zatem cały 2023 r., aby w sposób prawidłowy wywiązać się z nowych obowiązków związanych z obligatoryjnym e-fakturowaniem. Jak się właściwie przygotować do tego obowiązku?
11.10-11.40 Podatek u źródła - nowa dyrektywa: obowiązki w 2023 roku przy wypłacie dywidend i innych należności na rzecz podmiotów - przygotuj się na zmiany (Jacek Lechna)Na przestrzeni ostatnich lat podatek u źródła stał się jednym z najczęściej omawianych zagadnień podatkowych. Jednocześnie ze względu na zmiany w polskich przepisach pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących zasad rozliczenia tego podatku. Na horyzoncie widać kolejne zmiany, wynikające tym razem z Dyrektywy dotyczącej tzw. shell companies, które mogą znacząco wpłynąć na kwestie dotyczące podatku u źródła, w tym zasad korzystania z preferencji podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza dywidend. Co firmy powinny wiedzieć o podatku od dywidend i co się może zmienić w najbliższym czasie?• Zasady stosowania zwolnień i obniżonych stawek podatku u źródła• Obecne podejście organów podatkowych względem podatku u źródła• Dyrektywa dotycząca shell companies a podatek u źródła
11.50-12.30 Jakie wyzwania czekają podatkowe grupy kapitałowe w 2023 roku? (Szymon Konieczny, Marcin Szuflak)Polski Ład wprowadził szereg zmian związanych z funkcjonowaniem grup kapitałowych, które w sposób znaczący wpłynęły na rozliczenia w zakresie podatku dochodowego spółek. Kolejne zmiany przepisów Ustawy CIT mające wejść w życie 1 stycznia 2023 r. ponownie istotnie zmieniają zasady opodatkowania grup kapitałowych, w znacznym stopniu korygując zasady wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Jakie szanse i wyzwania stają przed firmami w 2023 w zakresie podatku dochodowego po wprowadzeniu tych zmian?• Podatkowe grupy kapitałowe – instrument stosunkowo rzadko wykorzystywany, który może zyskać na popularności wśród grup kapitałowych ze względu na wprowadzone złagodzenie warunków jego funkcjonowania i możliwość efektywnego zarządzania wynikami podatkowymi w ramach grupy kapitałowej.• Podatek minimalny – kto, kiedy i ile będzie musiał zapłacić i dlaczego nie tylko wielkie koncerny?• Polska Spółka Holdingowa – ciekawe rozwiązanie inspirowane regulacjami obowiązującymi w innych krajach UE pozwalające na zwolnienie z opodatkowania CIT sprzedaży udziałów/akcji.
12.40-13.10 Zmiany w dokumentowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych - najważniejsze informacje (Paweł Kaczmarek, Hubert Kuć)

TRENDY PODATKOWE

13.30-14.20 Nie daj się zaskoczyć, unikaj ryzyka - procedury podatkowe na Nowy Rok (Łukasz Kempa, Jacek Lechna)• Po co nam procedury / podstawy prawne• Co powinny zawierać procedury• VAT, WHT, MDR, ogólna należyta staranność• Polski Ład poukładany, czyli procedura CIT• Ramy wewnętrznego nadzoru / Strategia podatkowa i publikowanie informacji o niej
14.30-15.10 Podatkowa Grupa VAT jako bodziec do pobudzenia oraz wzmocnienia inwestycji i rozwoju – aspekty praktyczne (Marta Koniewska)W 2023 r. w polskim porządku prawnym zacznie funkcjonować grupa VAT. Grupę VAT będą mogli utworzyć polscy podatnicy VAT, którzy spełnia określone, dość wyśrubowane kryteria dotyczące odpowiedniego powiązania finansowego, ekonomicznego i organizacyjnego. Transakcje realizowane pomiędzy członkami grupy VAT będą co do zasady neutralne na gruncie podatku VAT – sprzedaż i zakupy między nimi będą wyłączone z opodatkowania VAT, a opodatkowaniu będą podlegały jedynie te czynności, które będą realizowane z podmiotami spoza grupy VAT.Jakkolwiek powyższe rozwiązania brzmią ciekawie i mogą wiązać się z istotnymi korzyściami finansowymi w postaci np. poprawy płynności, to jednak należy mieć na uwadze również pewne zagrożenia jakie niesie ze sobą członkostwo w grupie VAT. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?
15.20-16.20 Myślisz o wejściu w estoński? Dobry pomysł – poznaj alternatywny i dla wielu efektywny model opodatkowania i zarządzaj wątpliwościami (Natalia Kamińska-Kubiak, Jacek Lechna)Ryczałt estoński to wciąż mało popularna formuła opodatkowania dochodów, mimo że dla wielu firm może okazać się naprawdę atrakcyjnym rozwiązaniem. Zmiany planowane od 1 stycznia 2023 roku mogą jeszcze bardziej uatrakcyjnić to rozwiązanie. Co trzeba wiedzieć w 2023 roku o tzw. Estońskim CIT?• Dla kogo ryczałt estoński jest dobrym rozwiązaniem?• Dla kogo nie jest to rozwiązanie dedykowane?• Jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia 2023 r.?• Od kiedy i jakie warunki należy spełnić, aby rozpocząć korzystanie z ryczałtu i się w nim utrzymać?

12 stycznia (czwartek)

WYZWANIA SPRAWOZDAWCZOŚCI

9.00-9.30 Wpływ sytuacji makroekonomicznej na sprawozdawczość finansową (Agnieszka Mydlak)
9.40-10.40 Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju - co muszą wiedzieć firmy? (Paweł Zaczyński, Maja Jabłońska)
10.40-11.30 Z jakimi problemami mogą borykać się spółki na ryczałcie estońskim przy zamykaniu swoich sprawozdań finansowych? (Natalia Kamińska-Kubiak)
• Jakie obowiązki nakładają na spółki przepisy?
• Jak podejście w praktyce prezentuje Ministerstwo Finansów?• Z jakimi wątpliwościami mamy do czynienia najczęściej przy sprawozdaniach spółek ryczałtowych oraz kalkulacji podatku ryczałtowego i od dywidendy?

WYZWANIA KADROWE

12.00-12.40 Dyrektywa work life balance (Monika Smulewicz)
12.50-13.20 Dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy (Monika Rosa)
Wraz z wprowadzeniem dyrektywy UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy do polskiego porządku prawnego pracodawców czekają poważne zmiany. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzi szereg nowych obowiązków dla pracodawców i uprawnień dla pracowników. W jakich obszarach firmy czekają zmiany?
• Umowa o pracę na okres próbny • Umowa na czas określony• Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców• Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy• Szkolenia• Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia
13.30-14.30 Aktywności UODO w 2022 r. (kary administracyjne, orzeczenia WSA/NSA) i ich wpływ na działania firm w 2023 roku (Kacper Rączkowiak)Aktywność Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie maleje. Jednakże o ile poglądy prezentowane przez UODO nie ulegają zmianie, to możemy zaobserwować pewne różnice interpretacyjne w orzecznictwie sądów. Wystąpienie dotyczyć będzie kar administracyjnych i decyzjach UODO, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Przedstawione także zostaną najważniejsze stanowiska, czy też odstępstwa od dotychczasowych praktyk, której pojawiły się w orzecznictwie i które z całą pewnością będą miały wpływ na administratorów danych osobowych podczas ich aktywności w roku 2023.
14.30-15.00 Ustawa o sygnalistach, a przetwarzanie danych osobowych (Kacper Rączkowiak)Dyrektywa o sygnalistach miała uregulować proces zgłaszania nieprawidłowości. Unijna dyrektywa, w odróżnieniu od rozporządzenia, które ma zasięg ogólny, wiąże państwa członkowskie w odniesieniu do rezultatu. Rezultat ten ma być osiągnięty przez dany kraj poprzez swobodnym wybór środków i formy, tj. za pomocą ustawodawstwa krajowego. Ustawa o sygnalistach jest wprowadzana ze sporym opóźnieniem i sprawia pewne problemy legislacyjne. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie obecny kształt ustawy, odstępstwa od dyrektywy i dalsze kroki związane z wejściem w życie nowych przepisów. Porozmawiamy także o ochronie danych osobowych podczas obsługi sygnalistów.

13 stycznia (piątek)

TRENDY CYFROWE

9.00-9.40 Podsumowanie cyberzagrożeń 2022 i prognozy na 2023 (Tomasz Janas)
9.50-10.20 Przegląd certyfikacji bezpieczeństwa wymaganych przepisami prawa i rynku (Marcin Mańko)
10.30-11.10 Jak zmienia się ecommerce i jak nadążyć za zmianami? (Miłosz Michałowski-Żuk)
11.20-12.10 Rewolucja w otoczeniu prawnym e-commerce i prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r. - jakie nowe obowiązki muszą wypełnić firmy? (Marek Ruciński, Agnieszka Lorenz)Zbliżają się istotne zmiany prawne dotyczące bezpośrednio sektora e-commerce. Obejmą one zarówno obowiązki informacyjne jak również nowe instrumenty ochrony konsumentów. Zmiany wchodzą w życie już od 1 stycznia 2023 r., stąd warto przygotować się na nie jak najszybciej. O jakich zmianach trzeba pamiętać?a) Wstęp – Dyrektywy Omnibus, Towarowa i Cyfrowa oraz ich implementacja do prawa polskiegob) Nowe obowiązki informacyjne:• dotyczące informowania o cenie sprzed obniżki• szczególne obowiązki informacyjne dotyczące Marketplace’ów• rozszerzone dane identyfikacyjnec) Rękojmia:• Cel i istota zmian• Brak zgodności towaru z umową (w tym podział na przesłanki obiektywne i subiektywne)• Hierarchia środków ochrony konsumenta• Odpowiedzialność przedsiębiorcyd) Walka z podwójną jakością e) Obowiązek weryfikowania opinii konsumentów i jego wymiar praktycznyf) Konsekwencje opóźnienia w przystosowaniu do nowych wymogów
12.20-13.00 RODO w ecommerce – o czym trzeba pamiętać w 2023 roku? (Kacper Rączkowiak)Przetwarzanie danych osobowych jest istotnym elementem branży e-commerce, w której nie sposób funkcjonować bez przetwarzania danych klienta końcowego. W trakcie spotkania, przedstawiona zostanie tematyka związana z bezpieczeństwem danych, realizacją obowiązku informacyjnego (realizowanego za pomocą tzw. polityk prywatności), ustaleniem podstaw prawnych przetwarzania, zarządzaniem plikami cookie, czy też legalizacją działań marketingowych. Praktyka pokazuje, że pomimo braku zmian w tym zakresie i upływem ponad 4 lat od rozpoczęcia przepisów RODO, przedsiębiorcy nadal mają pewne trudności w realizacji swoich obowiązków i nadal są to zagadnienia, które warto dokładnie poznać i zrozumieć.
13.30-14.20 Jak sprawdzić efektywność swojego intranetu? (Maria Leńczuk)• Digital workplace – cyfrowe środowisko pracy – z jakich elementów się składa?• Jakiej wiedzy potrzebują Twoi pracownicy i ile czasu tracą, aby ją zdobyć w organizacji?• Jak zbadać potrzeby pracowników na różnych stanowiskach?• Jak zaprojektować architekturę informacji w bazie wiedzy?• Jak wprowadzić zmiany w cyfrowym środowisku pracy, żeby pracownicy je polubili?• Jak postawić cele wdrożenia intranetu, by ich osiągnięcie przyniosło realne korzyści firmie i pracownikom?
14.30-15.20 Jak zbudować międzynarodową platformę cyfrową B2B? (Agnieszka Turalińska)• Charakterystyka B2B• Na co zwracać uwagę przy budowaniu platformy międzynarodowej?• Co uwzględniać przy budowaniu platformy?• Jak wdrażać użytkowników z offline do online?• Jak może wyglądać proces tworzenia platformy cyfrowej?

Grant Thornton © 2023. All rights reserved.