Skip to content Skip to footer

Associate Partner

Address: 123, Main street, Paris, France
Brief info

Były trader zarządzający portfelami instrumentów pochodnych od 1998 roku. Do 2004 roku szef zespołu opcji walutowych w BRE Bank potem w Banku BPH. W latach 2005-2006 odpowiedzialny za trading FX, portfel pochodnych stopy procentowej oraz płynność w HSBC Bank Polska. Od końca 2006 do maja 2013 pracownik Banku Zachodniego WBK – najpierw na stanowisku Chief Dealera w Departamencie Wholesales Treasury potem na stanowisku Dyrektora Zespołu Derivatives Sales w Departamencie Treasury Sales. Pracę w BZWBK zakończył na stanowisku Dyrektora Zespołu Solutions w Santander Global Banking & Markets Polska. Odpowiadał za rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym oraz optymalizację kapitału klientów przy wykorzystaniu produktów skarbowych we wszystkich klasach aktywów.

Inwestycyjne depozyty strukturyzowane oparte na rynku walutowym, za które odpowiadał w Pionie Skarbu, zostały nagrodzone przez serwis StructuredRetailProducts.com w konkursie ‘Europe – Structured Products Awards 2012‚ w kategorii ‚Best Manufacturer: Currencies, Poland’. We współpracy z agencjami ratingowymi oraz globalnymi formami doradczymi zorganizował, brał udział jako prelegent oraz poprowadził wiele konferencji dla wspólnych Klientów.