Skip to content Skip to footer

Partner, Radca prawny

Address: 123, Main street, Paris, France
Brief info

Od 20 lat doradza pracodawcom we wszelkich aspektach prawa pracy, w sprawach indywidualnych i zbiorowych, także zwolnień grupowych. Jest specjalistką w sprawach związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w tym w zakresie kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji. Doradza w sprawach związanych z ustalaniem zasad wynagradzania, nagród i premii oraz warunków odpraw.

Jej doświadczenie obejmuje przygotowywanie umów i porozumień z zakresu stosunków pracowniczych i niepracowniczych (cywilnych, B2B), zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, premiowych, funduszu socjalnego, kodeksów etycznych).

Jest ekspertem w sprawach o mobbing i dyskryminację, w tym molestowanie (także będąc członkiem komisji powołanych do badania naruszeń u pracodawców) i innych sprawach z zakresu compliance (np. naruszenie zasad etycznych, sygnaliści).