Skip to content Skip to footer

Counsel, Radca Prawny

Address: 123, Main street, Paris, France
Brief info

Maja posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu badań typu due dligence oraz procesów sukcesyjnych.

Kieruje projektami kompleksowego audytu prawnego przedsiębiorstw, wskazując na ryzyka prawne związane z ich działalnością oraz sposoby ich mitygacji. Wspiera rodziny i firmy w wypracowaniu i wdrażaniu kompleksowych prawnych rozwiązań sukcesyjnych, realizując wielowątkowe, wymagające interdyscyplinarnej wiedzy z różnych gałęzi prawa projekty, w tym dla największych firm rodzinnych w Polsce.

Radca Prawny. Lider praktyki rozwiązań prawnych dla sukcesji oraz due diligence prawnego.