Skip to content Skip to footer

Senior Menedżer

Address: 123, Main street, Paris, France
Brief info

Małgorzata specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Zajmuje się realizacją projektów z zakresu wycen przedsiębiorstw, wycen szkód gospodarczych oraz wycen wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo bierze aktywny udział w projektach związanych z modelowaniem finansowym, pozyskaniem finansowania oraz procesami fuzji i przejęć.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w departamencie klientów korporacyjnych w ING Banku Śląskim, gdzie zajmowała się analizą finansową, oceną zdolności kredytowej oraz monitoringiem sytuacji finansowej spółek. Autorka publikacji w prasie fachowej z zakresu analiz finansowych oraz wycen przedsiębiorstw. Współautorka książki „Przyszłość mojej firmy”.