Skip to content Skip to footer

Senior Associate, Prawnik

Address: 123, Main street, Paris, France
Brief info

Marek bierze udział w projektach z zakresu transakcji kapitałowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz sukcesji biznesu. Świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców,
w szczególności w sprawach z obszaru prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Jest członkiem zespołu branżowego do spraw firm rodzinnych.

Absolwent prawa, a obecnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat procesów restrukturyzacyjnych spółek handlowych.

Autor publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa handlowego w prasie fachowej.