Skip to content Skip to footer

Associate Partner, Biegły Rewident

Address: 123, Main street, Paris, France
Brief info

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w audycie na stanowiskach menedżerskich zdobyte w PwC i Deloitte. Od 2013 roku pracuje w Zespole Audytu Grant Thornton.

Paweł nadzoruje prace zespołów realizujących usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych w tym spółek giełdowych i Banków.

Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest biegłym rewidentem. Posiada również dyplom ACCA - The ACCA Diploma in International Financial Reporting. Reprezentował KIBR w Komitecie ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, ESG. W latach 2016-2021 był Członkiem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Od 2022 roku jest Członkiem Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN.